Boeken van Joan

Morgen is vandaag - Een waardevol leven als public professional

'Morgen is Vandaag is een toegankelijk boek, dat de ambtenaar op de werkvloer handvatten kan bieden'
Catharina Verkerk, ambtenaar en NLP-trainer

                                                                                                                                            - Klik op het boek om door te bladeren -

Globalisering, digitalisering en technologische vooruitgang maken dat overheden moderniseren, bezuinigen en krimpen. Zij nopen de samenleving om te participeren en zelfstandiger te worden. De tendens van een controlerende naar een regisserende taak door overheden heeft een grote impact op de rol van de ambtenaar. Ambtenaren anno nu weten het gesprek aan te gaan met burgers en het bedrijfsleven. Ze weten te netwerken met collega's van andere diensten en organisaties, ze managen efficiënt alle beschikbare informatie, houden hun (digi-)vaardigheden op peil en raken gewend aan tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken. De werkvloer is een competentieveld geworden. Fysieke en mentale weerbaarheid worden op de proef gesteld. De uitdaging om de balans te bewaren tussen werk en privé blijft aanwezig.

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een methode gericht op bewustwording, doorbreken van belemmerende overtuigingen en veranderen van emotionele en mentale gedragspatronen.
Als communicatietechnologie biedt zij inzicht in en houvast aan manieren waarop men zichzelf en anderen door communicatie positief kan beïnvloeden. Met name managers zal het helpen de medewerkers te coachen en te stimuleren hun volledige potentieel te benutten. De technieken die NLP biedt leiden tot nieuwe zelfinzichten, waardoor men keuzevrijheid gaat ervaren en flexibeler wordt.
NLP is een houding van waaruit het leven wordt beschouwd als een leerschool. Angst en onzekerheid maken plaats voor nieuwsgierigheid en de gebruiker wordt geprikkeld om het beste uit zichzelf te halen.

Morgen is Vandaag - Een waardevol leven als public professional biedt aanbevelingen, ervaringen van ambtenaren en praktische NLP-oefeningen. Daarnaast bevat het interviews met ambtenaren, met Ali B en met anderen die succes en geluk ervaren door het toepassen van NLP.

Klik op het boek om te bladeren!